Fotovoltaika - popis jAvu

 

Premena svetla na elektrickú energiu sa nazýva  fotovoltaika. Toto označenie pochádza z gréckeho slova a skladá se z dvoch slov "foto = svetlo" a "volt – jednotka elektrického napätia". Fotovoltaika bola objevená už v r. 1839 francúzskym fyzikom Alexandre Edmond Becquerelom. Tento vedec objavil, že je možné premeniť slnečné žiarenie priamo na elektrinu. Dlhé roky bol tento efekt využívaný vo fotografovaní na meranie osvetlenia. V 50 – tych rokoch však nastal zlom. Fotovoltaika sa začala používať vo vesmírnych letoch. Zistilo sa , že je to jediná možnosť ako zásobovať satelity  a vesmírne lode vo vesmíre elektrinou.
 

Princíp fotovoltaického javu

Vzájomným pôsobením slnečného žiarenia a hmoty dochádza k pohlcovaniu fotónov a uvoľňovaniu elektrónov, v polovodiči tak vznikajú voľné elektrické náboje, elektrón-diera, ktoré sú už ako elektrická energia odvádzané zo solárneho článku cez regulátor dobíjania do akumulátorov, alebo k spotrebiču.

Na základe podpor využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie a uzákonenia súvisiacej legislatívy, vznikol priestor pre rozvoj zariadení využívajúcich slnečnú energiu k premene na elektrickú. Tento smer je citeľný jak v Európe, kde je energia vyrobená touto cestou podporovaná, a to vo fázi investičných nákladov ( dotácie z časti celkovej investície ) , tak následnou výkupnou cenou. Ako základný parametr projektu môžeme brať fakt, že v rámci podpory obnoviteľných zdrojov energie bola v SR uzákonená povinnosť výkupu elektrickej energie   cenovým rozhodnutím ÚRSO a to po dobu 15 rokov od uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.  Životnosť elektrárne v naších podmienkach je uvažovaná minimálne 30 rokov.

 

 

Aký je rozdiel medzi solárnymi článkami?

MONOKRYŠTÁLY
účinnosť 15 - 18%
poznáme ich podľa celoplošne rovnomernej  kryštálovej štruktúry siliciových atómov


POLYKRYŠTÁLY
účinnosť 12 - 15%
poznáme ich podľa čiastočne rovnomernej štruktúry kryštálov, tvoria niečo ako ľadové kvety

 

AMORFNÉ
účinnosť cca 8%
vedia lepšie využiť rozptýlené žiarenie, vyžadují transformátorové striedače 

 

Kontakt

Hanka Šavelová

sluneta.sk@sluneta.sk

SLUNETA SK s.r.o.
Za školou 398/1
911 05 Zamarovce
IČO: 44 833 971
DIČ: SK2022843372

00421 917 763 381

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode